the Tales
we tell ourselves
whilst enduring
busy-ness meetings
long elevator ascends

      tears to pearls
      pearls dropping
      ping pong


*

Lot międzynarodowy z przesiadką


Their made up faces whisper home stories
as domestic LOT bitches
Warsaw gals
Discuss life saving strategies

How the world mingles
I'm going to write a novel
A novel of planes
and emergency hammers on trains
I never knew they even existed
My stomach tickles as we take off
Emergency exit doors are right behind
me. That's their job
The sentences are tying their knots in
the
air
Praise the technology

Mother Earth hold me tight
I am the watcher

Wrócę gdy aparat zakończy rejestrację


*

Ziemia ma gorączkę


oddychaj z nią
jesteś jej chwilową myślą

     jestem

czekoladowe ruchy ziemi
czekoladowe rozmowy i myśli

     jestem

ziemniakiem który pije cydr
czynności i słowa pozbawione sensu

pozbawieni znaczenia piszą    śpiewają    wzniecają ścierają kurz


*