W. M.

Przede wszystkim powinniśmy nie ufać sobie. Nie wszystko jest zaczynem sztuki.


Umiejętność wyboru jest podstawową umiejętnością sztuki.


Praca nad książką jest pracą nad sobą.


Jedyny świat realny to ten, który przepływa przez człowieka.


Język kształtuje, powołuje narratora.


Język nie może przekraczać granicy duchowej właściwej dla bohatera.


Książka zaczyna się od intencji: niesprecyzowana duchowa skłonność.


W pierwszym zdaniu mieści się intencja książki.


Literatura jest sztuką słowa. I tylko sztuką słowa.


Słowo potrafi ze świata wyciągnąć wszystko, co mu jest potrzebne do opowieści.
Z wywiadu z Wiesławem Myśliwskim
PR II 2012
widzieliśmy

miasto oprószone słońcem
horyzont machnięty
gdzie zaczyna się chmura

miasto  
słońcem  
horyzont
chmuraodczucia patriotyczne

maki w pszenicy
polski bus dot kom
*
*
*