abrakadabreski

węgieł wygięty
pokrzywa krzywa
łże łyżka że
kasza zjedzona

blisko ogona
siedzi ten typ
oko mu łyp
okrakiem kona

*
*
*