Człowiek w zielonym płaszczu tramwaj numer 6

Piec się załączył.
Piec się załączył.
Piec się załączył
gazowy.

Piec się załączył
wielokrotnie.

Zgadza się.
Zgadza.
Zgadza się.
Zgadza.
Się.