Dalekość

Stałeś się jedną z gwiazd w konstelacji,
przez którą znajduję drogę.