Dalekość

Stałeś się jedną z gwiazd w konstelacji, przez którą znajduję drogę.