Słowa

słowa słomiane
słowa mosiężne
słowa złote

wymienialne na walutę