królowa dziś

królowa dziś
nie panuje
drze
struny szaty książki

udała się
bez biletu

****
układam
mało

***

Jest prawie niewidoczneOto płaczę
swoimi słowami – na ile one są własne –
to jest moja modlitwa
chropawa
modlitwa o

– Jak mam to rozpoznać?

Jest strach 
prośba o wskazanie

Jest prawie niewidoczne
zmyte i zamazane białą farbą
próba domysłu
naj