królowa dziś
nie panuje drze
struny szaty książki

udała się
bez biletu

****