królowa dziś

królowa dziś
nie panuje
drze
struny szaty książki

udała się
bez biletu

****